Garantieregeling


Onderstaande garantie bepalingen zijn onderdeel van de algemene voorwaarden van Trustwatersport.


1. Trustwatersport verleent een garantie van 3 maanden op geleverde gebruikte occasion motoren, tenzij anders overeengekomen. Voornoemde garantietermijnen worden nog beperkt tot de garantie welke de importeur of fabrikant verstrekt.


2. Trustwatersport verleent een garantie van 1 jaar op geleverde nieuwe motoren en boten, tenzij anders overeengekomen. Voornoemde garantietermijnen worden nog beperkt tot de garantie welke de importeur of fabrikant verstrekt.


3. Alle voor garantie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Trustwatersport te worden geleverd voorzien van aankoopbon. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.


4. De kosten van verzending door Trustwatersport naar importeur of fabrikant zijn voor rekening van de opdrachtgever, alsmede de kosten welke aan Trustwatersport in rekening worden gebracht door importeur of fabrikant. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.


5. Gebreken in geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Trustwatersport, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen in de gebreken naar oordeel van Trustwatersport of fabrikant zijn te wijten aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming van de goederen.


6. Garantie aanspraken op boten, motoren, boottrailers alsmede occasion boten, occasion motoren en occasion boottrailers worden in onze werkplaats in Oude Meer in behandeling genomen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren en weer ophalen hiervan naar en van de werkplaats in Oude Meer.


7. Alle garantie aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig handelt.

© 2009 - 2024 Trustwatersport.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel