Disclaimer & Copyright


Informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend ("as is"), met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van, voorgenomen gebruik, geschiktheid voor een bepaald doel of vrijwaring tegen vordering van derden op grond van inbreuken op rechten.

De informatie op deze website kan technische onjuistheden of drukfouten bevatten. De informatie kan worden verwijderd, gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Tevens kan Trustwatersport de publicaties, diensten en overige zaken die in deze informatie worden beschreven zonder kennisgeving verwijderen, verbeteren en/of wijzigen.


Toegankelijkheid andere websites
Trustwatersport geeft geen enkele verklaring met betrekking tot andere websites die toegankelijk zijn voor u via deze website. Als u naar een website gaat die niet van Trustwatersport is, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze onafhankelijk is van Trustwatersport en dat Trustwatersport niet verantwoordelijk is voor de inhoud van een dergelijke website.

Daarenboven houdt een link naar een niet Trustwatersport website niet in dat Trustwatersport de verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze website onderschrijft of aanvaardt. U moet zelf de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de items die u kiest voor eigen gebruik vrij zijn van virussen, worm-programma`s, Trojaanse paarden of andere elementen van destructieve aard.


Aansprakelijkheid
In geen geval is Trustwatersport aansprakelijk jegens enige partij voor directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade ten gevolge van het gebruik van deze website, of van om het even welke andere hyperlinked website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of besparingen, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van programma`s of van andere gegevens op uw informatieverwerkend systeem, en dergelijke, ook niet indien we uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.


Prijzen
Alle prijzen op deze website zijn inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen en/of typefouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen qua vorm of kleur afwijken van het origineel.


Copyright / Auteursrecht
Op al onze teksten en afbeeldingen rust auteursrecht. We willen je dus vragen ons copyright te respecteren en het materiaal van Trustwatersport niet zonder toestemming te gebruiken voor andere doeleinden.

© 2009 - 2024 Trustwatersport.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel